اخبار

  • The history of weighing apparatus

    تاریخچه دستگاه توزین

    طبق سوابق تاریخی ، بیش از 4000 سال از پایان جامعه بدوی می گذرد. در آن زمان ، مبادله کالا انجام می شد ، اما روش اندازه گیری بر اساس دیدن و لمس بود. به عنوان یک ابزار اندازه گیری ، اولین بار در چین در سلسله شیا ظاهر شد. اصل ...
    ادامه مطلب